Розробка стратегії просування в інтернеті.

Перед проведенням реклами в інтернеті потрібно перш за все визначитися з цілями цієї реклами. Цілі мають бути реальними та досяжними за певний період часу, враховувати Ваші можливості і конкурентне середовище (якщо у Вас немає ресурсів для досягнення цілі - то ціль не може бути досяжною). Для правильної постановки цілей використовується технологія SMART (S - Specific або конкретна, M - Measurable або вимірювальна, A - Achievable або досяжна, R - Relevant або значуща, T - Time bound або обмежена в часі). Тобто ціль повинна бути ще конкретна та вимірювальна, щоб можна було зробити правильні розрахунки і аналіз. Ціль також повинна бути значущою, так як вимірювати потрібно тільки те, що дійсно важливо. Для бізнесу, як правило, все вимірюється в грошах.

Розробка стратегії просування в інтернеті - Raskrutka.kiev.ua

Коли поставлені цілі, що відповідають Вашим можливостям, потрібно знайти оптимальні шляхи їх досягнення, з мінімальним опором (з мінімальними витратами і зусиллями) і з максимальним результатом. Розробляється стратегія просування в інтернеті, яка дозволяє сконцентрувати сили в потрібному напрямку, а не розпорошувати їх даремно. Результатом стратегії — є медіаплан, який розподіляє рекламний бюджет між відповідними інструментами, які будуть використовуватися для реклами. Крім рекламного бюджету, в медіаплані прописується також період реклами і прогнозований результат.

Перед складанням медіаплану проводиться аналіз бізнесу, який буде рекламуватися. Для цього використовується метод стратегічного планування - SWOT-аналіз (S - Strengths або сильні сторони, W - Weaknesses або слабкі сторони, O - Opportunities або можливості, T - Threats або загрози). Проводиться глибокий аналіз самого бізнесу і того, як він вже рекламувався, проводиться конкурентний аналіз. Аналізуючи лідерів ринку, можна зрозуміти, які інструменти реклами можна використовувати, які є сильні і слабкі сторони у Вас, в порівнянні з конкурентами.

Для того, щоб сконцентрувати свої сили в правильному напрямку — потрібно зробити акцент в рекламі на своїх сильних сторонах. Для цього потрібно знати, хто Ваша Цільова Аудиторія (ЦА), як для неї Ви хочете себе позиціонувати (що хочете їм запропонувати так, щоб відрізнятися від інших), а також що і як ми будемо повідомляти їй за допомогою рекламних інструментів. Тобто потрібно створити Унікальну Торговельну Пропозицію (УТП) для Вашої цільової аудиторії, яка буде максимально ефективно залучати до Вас клієнтів.


Агентство інтернет реклами Raskrutka.kiev.ua допоможе Вам розробити стратегію просування в інтернеті.

Після того, як стратегія просування в інтернеті вже розроблена, здійснюється:

ЗАПИСАТИСЯ НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ